Nieuwe fietsen Gebruikte fietsen

NieuwsFietstoursWij bieden u fietstours met begeleiding aan, inclusief fietshuur. Te boeken vanaf vier personen.

LEES MEER »


FietsroutesDiverse fietsroutes door Gouda en omstreken:

LEES MEER »


Algemene voorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN FIETS:

Artikel 1.

Definities:

- verhuurder: Bike & Scooter Rental Gouda, welke onderdeel is van Rep.26 Tweewielerspecialisten, de onderneming die de fiets(en) ter beschikking stelt

- huurder: de perso(o)n(en) die de fiets(en) tegen vergoeding van een geldsom ter beschikking gesteld krijgt en daarvan gebruik mag maken gedurende de overeengekomen huurperiode

- huurperiode: de huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen waarop de fiets(en) en toebehoren aan de huurder ter beschikking worden gesteld en door de huurder bij de verhuurder worden ingeleverd. Een huurperiode is tenminste 24 uur.

Artikel 2.

De huurder moet minimaal 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een ouder, voogd of volwassen begeleider.

Artikel 3.

De huurder ontvangt de fiets(en) en toebehoren in goede staat. De verhuurder wordt geacht de fiets(en) en toebehoren in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 4.

Bij aanvang van de huur maakt de verhuurder in tweevoud een huurovereenkomst op, waarin een omschrijving van de fiets(en) en toebehoren die ter beschikking gesteld worden wordt opgenomen, alsmede voor welke periode de fiets(en) en toebehoren aan de huurder ter beschikking worden gesteld en de door de huurder verschuldigde huur- en borgsom. De huur – en borgsom dienen bij aanvang van de huurperiode door de huurder voldaan te worden. Borg bij voorkeur per creditcard. De huurder moet het gehuurde bij het einde van de huurperiode in dezelfde staat als bij aanvang daarvan inleveren. Indien bij het inleveren van de fiets(en) en toebehoren, na een technische controle, geen schade wordt vastgesteld, wordt de borgsom aan de huurder terugbetaald of de creditcard autorisatie ongedaan gemaakt . Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt het schadebedrag ingehouden op de borgsom volgens de geldende tarieven (afhankelijk van het type voertuig). Indien het schadebedrag hoger is dan de borgsom, dient de huurder het meerdere onmiddellijk aan de verhuurder te voldoen. Het schadebedrag wordt genoteerd op de huurovereenkomst. De huurder moet elk schadegeval of ongeval onmiddellijk melden aan de verhuurder.

Artikel 5.

Indien de huurder de fiets(en) en toebehoren voor afloop van de huurperiode wil inleveren, wordt er geen geld terug gegeven.

Artikel 6.

Verlenging van de huurperiode kan alleen plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en tegen betaling van de extra dagen tegen de vastgestelde tarieven. In geval van verlenging van de huurperiode wordt dit bijgevoegd op de bestaande huurovereenkomst.

Artikel 7.

Na afloop van de huurperiode word(t)(en) de fiets(en) en toebehoren door de huurder op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip van inlevering terug gebracht  op het adres van de verhuurder . Indien de fiets(en) en toebehoren op het afgesproken tijdstip niet aanwezig zijn, wordt de huurperiode telkens automatisch voor minimaal 24 uur verlengd tot de fiets(en) en toebehoren bij de verhuurder zijn ingeleverd.

Artikel 8.

De huurder dient goed voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal van de fiets(en). De fiets(en) zijn voor het gebruik van één persoon, en het is daarom verboden om met twee personen op één fiets te rijden, met uitzondering van kinderen tot 15kg.

Artikel 9.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, alsmede van sleutels en ketting(en)/sloten. Het schadebedrag wordt door de verhuurder vastgesteld conform de gangbare tarieven voor reparatie en/of vervanging. De fiets(en) (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. De verhuurder is in geval van lichamelijk letsel aan huurder of derden nooit aansprakelijk.

Artikel 10.

De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen diefstal en schade.  Bij aanvang van de huurperiode betaald de huurder een borg per creditcard (Master card of Visa). Voor een Dutch bike is dit € 50,00 en voor een electric bike en bakfiets € 150,00.

Artikel 11.

Bij diefstal van de fiets(en) en/of toebehoren moet de huurder dit onmiddellijk melden aan:

                  1. De plaatselijke politie (+31) 0900 8844

2. De verhuurder (+31) 0182-689753

Door de politie moet een proces-verbaal opgemaakt worden. Een kopie van het proces-verbaal moet zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de diefstal, ingeleverd worden bij de verhuurder.

Artikel 12. 

Indien het verblijfadres van de huurder binnen de huurperiode verandert, dient de huurder dit onmiddellijk door te geven aan de verhuurder.

Artikel 13. 

Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

VERHUURVOORWAARDE SCOOTER:

Artikel 1.

Definities:

- verhuurder: Bike & Scooter Rental Gouda, welke onderdeel is van Rep.26 Tweewielerspecialisten, de onderneming die de scooter(s) ter beschikking stelt

- huurder: de perso(o)n(en) die de scooter(s) tegen vergoeding van een geldsom ter beschikking gesteld krijgt en daarvan gebruik mag maken gedurende de overeengekomen huurperiode

- huurperiode: de huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen waarop de scooter(s) en toebehoren aan de huurder ter beschikking worden gesteld en door de huurder bij de verhuurder worden ingeleverd. Een huurperiode is tenminste 24 uur.

Artikel 2.

De huurder moet minimaal 21jaar oud zijn. En in het bezit van een geldig scooter rijbewijs. Tevens moet de huurder goed in staat zijn te kunnen scooter rijden.

Artikel 3.

De huurder ontvangt de scooter(s)  en toebehoren in goede staat. De verhuurder wordt geacht de scooter(s) en toebehoren in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 4.

Bij aanvang van de huur maakt de verhuurder in tweevoud een huurovereenkomst op, waarin een omschrijving van de scooter(s) en toebehoren die ter beschikking gesteld worden wordt opgenomen, alsmede voor welke periode de scooter(s) en toebehoren aan de huurder ter beschikking worden gesteld en de door de huurder verschuldigde huur- en borgsom. De huur – en borgsom dienen bij aanvang van de huurperiode door de huurder voldaan te worden. Borg bij voorkeur per creditcard. De huurder moet het gehuurde bij het einde van de huurperiode in dezelfde staat als bij aanvang daarvan inleveren. Indien bij het inleveren van de scooter(s) en toebehoren, na een technische controle, geen schade wordt vastgesteld, wordt de borgsom aan de huurder terugbetaald of de creditcard autorisatie ongedaan gemaakt . Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt het schadebedrag ingehouden op de borgsom volgens de geldende tarieven (afhankelijk van het type voertuig). Indien het schadebedrag hoger is dan de borgsom, dient de huurder het meerdere onmiddellijk aan de verhuurder te voldoen. Het schadebedrag wordt genoteerd op de huurovereenkomst. De huurder moet elk schadegeval of ongeval onmiddellijk melden aan de verhuurder.

Artikel 5.

Indien de huurder de scooter(s) en toebehoren voor afloop van de huurperiode wil inleveren, wordt er geen geld terug gegeven.

Artikel 6.

Verlenging van de huurperiode kan alleen plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en tegen betaling van de extra dagen tegen de vastgestelde tarieven. In geval van verlenging van de huurperiode wordt dit bijgevoegd op de bestaande huurovereenkomst.

Artikel 7.

Na afloop van de huurperiode word(t)(en) de scooter(s) en toebehoren door de huurder op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip van inlevering terug gebracht  op het adres van de verhuurder . Indien de scooter(s)  en toebehoren op het afgesproken tijdstip niet aanwezig zijn, wordt de huurperiode telkens automatisch voor minimaal 24 uur verlengd tot de scooter(s) en toebehoren bij de verhuurder zijn ingeleverd.

Artikel 8.

De huurder dient goed voor de scooter(s) te zorgen. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal van de scooter(s). De scooter(s) zijn voor het gebruik van max. 2 personen.

Artikel 9.

De scooter wordt door de verhuurder mee gegeven met een volle tank benzine. De huurder moet de scooter ook weer inleveren met een volle tank benzine. Is de tank niet vol dan brengt de verhuurder  €10,00 inrekening.

Artikel 10.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de scooter(s) of onderdelen daarvan, alsmede van sleutels en ketting(en)/sloten. Het schadebedrag wordt door de verhuurder vastgesteld conform de gangbare tarieven voor reparatie en/of vervanging. De  scooter(s) is(zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. De verhuurder is in geval van lichamelijk letsel aan huurder of derden nooit aansprakelijk.

Artikel 11.

De scooter(s) is (zijn) niet verzekerd tegen diefstal en schade. Bij aanvang van de huurperiode betaald de huurder een borg per creditcard. (Master card of Visa). Voor een scooter is dit € 300,00

Artikel 12.

Bij diefstal van de scooter(s) en/of toebehoren moet de huurder dit onmiddellijk melden aan:

                  1. De plaatselijke politie (+31) 0900 8844

2. De verhuurder (+31) 0182-689753

Door de politie moet een proces-verbaal opgemaakt worden. Een kopie van het proces-verbaal moet zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de diefstal, ingeleverd worden bij de verhuurder.

Artikel 13. 

Indien het verblijfadres van de huurder binnen de huurperiode verandert, dient de huurder dit onmiddellijk door te geven aan de verhuurder.

Artikel 14. 

Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.DEEL MET UW VRIENDEN: